Categories
pump sizing calculators

Pump Torque Calculator – Online Calculator

Online Pump Torque calculator.

Pump Torque Formulas:

Imperial Units:

τ = (5250 * P) / N.

where:

τ = torque, ft-lbf.

P = pump power, hp.

N = pump speed, rpm.

SI Units:

τ = (9450 * P) / N.

where:

τ = torque, N-m.

P = pump power, kW.

N = pump speed, rpm